סוגי גישור

צרכנות

גישור סכסוכי צרכנות סכסוכי צרכנות בהגדרתם הנם סכסוכים שבין לקוחות לעוסק. רוב הסכסוכים בתחום הצרכנות מאופיינים בטיב הטובין ו/או סחורה

דיני בעבודה

סכסוכי עבודה הנם סכסוכים שבין עובד למעביד (מעסיק) אודות תנאי העסקה של העובד או לחילופין התחייבויות העובד כלפי המעביד. סכסוכי עבודה

גישור משפחה

גישור משפחה הנו הנפוץ והמוכר יותר במדינת ישראל בפרט ובעולם בכלל, גישור משפחה מאופיין בגישור בתחום המעמד אישי, דת, יוחסין