צרכנות

גישור סכסוכי צרכנות

סכסוכי צרכנות בהגדרתם הנם סכסוכים שבין לקוחות לעוסק. רוב הסכסוכים בתחום הצרכנות מאופיינים בטיב הטובין ו/או סחורה ו/או השרות, זמני הספקה, שירות שלאחר המכירה. ומנגד התחייבויות  הלקוח כלפי הספק בגין תמורה.

סכסוכי צרכנות נעמדים בסכומים שונים בהתאם לאופי ותנאי העסקה ובהתאם להפרות המקימות ו/או היוצרות את הסכסוך. לשכת המגשרים בישראל, באמצעות יחידת הסיוע שברשותה, מעניקה שרותי גישור בתחום הצרכנות לאוכלוסיית זכאים המוגדרים בתקנון יחידת הסיוע. לשירותכם עומדים מגשרים מיומנים חברי לשכת המגשרים בישראל.

 

להגשת בקשה מקוונת לסיוע  לחץ כאן