סכסוך שכנים

סכסוך בין שכנים הנו סכסוך אזרחי  ו/או מנהלי אודות נזקים שנגרמו לאחד הצדדים לסכסוך בבשל ליקויים של הצד שכנגד ו/או הפרות של דייר כלפי תקנון הועד, הסגת גבול ועוד. סכסוכים בין שכנים מתנהלים בד"כ בבית משפט השלום ואו לחילופין בפני המפקח על הרישום מקרקעין במקרים מסוימים של סכסוכים בבתים משותפים.

 

לשכת המגשרים בישראל, באמצעות יחידת הסיוע שבניהולה, מעניקה הליכי גישור מסובסדים לאוכלוסיית זכאים לסיוע בהתאם לתקנון היחידה.

 

                                   לבדיקת זכאות והגשת בקשה מקוונת לסיוע  לחץ כאן