דיני בעבודה

סכסוכי עבודה הנם סכסוכים שבין עובד למעביד (מעסיק) אודות תנאי העסקה של העובד או לחילופין התחייבויות העובד כלפי המעביד. סכסוכי עבודה הנם סכסוכים מורכבים יחסית ללא תלות בגובה הדרישה הכספית, בשל כך ישנה העדפה לפנות להליכי גישור בתחום וכן גם נהוגים הליכי גישור במסגרת תיקים המתנהלים בבתי הדין לעבודה.

 

לשכת המגשרים בישראל, באמצעות יחידת הסיוע שבניהולה, מעניקה הליכי גישור מסובסדים לאוכלוסיית זכאים לסיוע בהתאם לתקנון היחידה.

                                          לבדיקת זכאות והגשת בקשה מקוונת לסיוע  לחץ כאן

 סוגי סכסוכים

ü      שכר ומשכורת.

ü      חוזה עבודה.

ü      תנאים והפרשות לפנסיה.

ü      תנאי העסקה.

ü      סיום יחסי עובד מעביד.

ü      הודעה מוקדמת.

ü      פיטורין.

ü      התפטרות.

ü      אפליה.

ü      מטרדים והטרדות.

ü      נאמנות

ü      ועוד..